Kodprojekt


I slutet av mellanstadiet började jag skriva det textbaserade spelet ”Huset” i GW Basic, inspirerad av ”Stugan” från Scandinavian PC Systems.

Jag kom aldrig särskilt långt och jag fattade aldrig hur de i ”Stugan” gjorde det möjligt att låta spelaren skriva in nya kommandon samtidigt som telefonen ringde.

Otaliga tutorials och högskolepoäng i programmering senare har jag ännu inte jobbat en dag som programmerare, men jag är ofta sugen. Det återkommande rådet brukar vara att man ska skaffa sig några projekt som man faktiskt vill genomföra, så att man är motiverad att lära sig det man behöver, och därför befäster kunskaperna. Och skaffar sig en portfolio på köpet.

Här är de projekt jag satt upp för mig själv:

Blogg. Det är denna. Att sätta upp en WordPress-blogg är förstås inte programmering, men det kräver ändå lite IT-kunskaper att installera den på en egen server, ställa in databasen rätt, få ordning på https och se till att rätt domän pekar på rätt virtuell värd. Förutom att jag ska kunna få ner i text vad jag jobbar med här, så kanske det också kan bli något eget WordPress-tema eller rent av en plugin.

Flaggquiz. Min dotter älskar länder och deras flaggor. Jag tänker mig att React i kombination med API:et REST Countries ska kunna hjälpa mig att bygga en quiz-app, där man till exempel får upp ett land och ska gissa rätt bland tre olika flaggor. Ett nästa steg skulle kunna vara inloggning och att man kan spara sina resultat och kanske tävla mot andra.

Skånetrafiken. Detta är någon typ av visning av data från Skånetrafiken, till exempel en sådan visning av när bussarna går från en viss hållplats. Det sitter en sådan skärm inne på Triangeln, till exempel. Det verkar rimligt att man också ska kunna välja vilken hållplats som man vill ha avgångarna listad från, och att man också kan söka i stället för att tvingas bläddra igenom alla hållplatser i Skåne. Skånetrafikens gamla API verkar inte finnas kvar, utan i stället hänvisar de till Trafiklab på GitHub.

Drupaladministration. Detta är en jobbtillämpning som går ut på att kombinera data från flera olika system för att göra jobbet med att hantera webbplatsansvariga enklare, där uppgifter om vem som är ansvarig för en viss webbplats finns i ett system, vem som faktiskt har admin-behörighet på den aktuella webbplatsen bara går att komma åt från själva den webbplatsen och huruvida personen klarat den obligatoriska utbildningen eller inte finns i ytterligare ett system. För själva gränssnittet tänker jag mig en React-app (lokalt på jobbdatorn) och för uppgiften att ta reda på olika data olika varianter av Selenium för att hämta hem uppgifter och csv-filer, och Pandas i Python för att läsa och bearbeta datan. Flask eller Fast API ska användas (lokalt) för att tillgängliggöra datan för React-appen via REST.

Jobbtrivsel. För att öka trivseln på arbetsplatser införs ett system som ska motivera anställda att till exempel anordna after works, spelkvällar, idrottsaktiviteter eller bokcirklar. En aktivitet som är godkänd och genomförd ska ge poäng i systemet, och poängen kan sedan spenderas av den anställde på till exempel friskvårdsaktiviteter eller ett antal utvalda produkter. Chefen behöver kunna lägga in vad som behöver anordnas, godkänna att saker verkligen genomförts samt välja ut vilka belöningar som ska kunna väljas. Anställda behöver kunna välja aktivitet, flagga den som genomförd och också välja vilken belöning hen önskar. Det vore kul att testa Django för detta.

Politikerspråk. Med hjälp av data från riksdagen ska riksdagsledamöters språk analyseras och kategoriseras med hjälp av machine learning och natural language processing. Ett spår är att analysera om en ledamot är mest negativ eller mest positiv. Ett annat är att man ska kunna mata in en egen text och få svar på ”vem man pratar mest likt”. Ett tredje spår är att använda kända personers texter för att till exempel kunna besvara frågor av typen: ”Vilken riksdagsledamot formulerar sig mest likt Hitler?” När det kommer till ML och NLP ligger Python närmast till hands, och rimligtvis bör då också Flask eller Fast API användas för att tillgängliggöra datan för en frontend-app, antagligen skriven i React, alternativt Vue.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *